Acties

Meerdaags traject 1: 6-daagse Naar gedeeld leiderschap
Doelgroep: schoolbesturen

Dit is ons basisprogramma dat we op dit moment aanbieden via CVA. We willen vanuit die ervaring het programma ook verder op maat inrichten van scholengroepen en -gemeenschappen.

Inspiratiesessie (0,5 dag) De kleren van de schoolleider
Doelgroep: schoolleiders (directeurs, coördinatoren, leerkrachten, bestuurders)

Deze workshop is vooral inspirerend en uitnodigend en dus een goed startpunt. Ideaal als onderdeel van een studiedag of meerdaagse. We werken een halve dag met de 19 inzichten uit het boek “De kleren van de leider” die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en praktijkcases. De doelstellingen zijn:

  • Deelnemers laten nadenken over eigen leiderschap en zo hun persoonlijke verantwoordelijkheid en potentieel versterken
  • Inzicht geven in en inspireren voor gedeeld en authentiek leiderschap
  • Aanzet geven tot verdere follow up met concretere acties, individueel en als groep
  • Met elkaar in gesprek gaan, versterken van sociaal kapitaal

Kostprijs: 750 EURO + 8,5 EURO per persoon werkmateriaal (kaartdoosjes “kleren van de schoolleider” & werkblad)

Strategiesessie (0,5 dag): waarom gedeeld leiderschap stalleren?
Doelgroep: schoolbesturen

Tijdens deze inspiratiesessie stapt het bestuur in de schoenen van gedeeld leiden, en maken we een analyse van de huidige situatie en de problemen, en zoeken we samen naar antwoorden. We formuleren de WHY rond gedeeld leiden, toegepast op de specifieke context.

Strategiesessie vervolg (0,5 dag): gedeeld leiderschap stalleren
Doelgroep: schoolbesturen die inspiratiesessie 1 volgden of die een duidelijke WHY rond gedeeld leiden in hun context hebben ontwikkeld.

Tijdens deze inspiratiesessie stapt het bestuur nog een stap verder in de schoenen van gedeeld leiden. We gaan samen op zoek naar manieren om de WHY verder te vertalen naar de volledige organisatie. Aandacht gaat naar storytelling en naar omgaan met weerstand.

Groepsversterking
Doelgroep: leergemeenschappen, tijdelijke of vaste schoolteams die hun team dynamiek willen versterken of herstellen.

Begeleidingsprogramma
Doelgroep: individueel

Leden van het schoolbestuur die nood hebben aan een klankbord kunnen op individuele basis een coachingtraject volgen.