Acties

Stalla organiseert geen open aanbod. We werken op maat voor bestaande scholenteams, in opdracht van schoolgroepen en/of -koepels. Onderstaande aanbod maakt concreet wat dit kan inhouden.

Inspiratiesessie online (90 min.) : Schoolleiderschap in Coronatijden

Doelgroep: schoolleiders

We verzamelen online schoolleiders voor een inhoudelijke input over leiderschapsgedrag en -inzichten die vandaag relevant zijn en faciliteren een begeleide reflectie en uitwisseling hierover. Zeker voor schooldirecteurs die in een (leer)gemeenschap of in netwerkmodus samenwerken relevant.

Inspiratiesessie (90 min.) : Van paleis naar tentenkamp
Doelgroep: schoolleiders

In deze workshop snijden we door de mist van gedeeld leiderschap. Wat is het wel en wat is het niet? Waarom is het noodzakelijk en wat zijn de grenzen ervan? En vooral ook: hoe creëer je gedeeld leiderschap en wat betekent het voor jezelf als schoolleider. Meer dan vroeger vraagt leiderschap identiteitswerk en adaptief vermogen.

Inspiratiesessie (90 min.) : hoe hou ik mijn leiderschap authentiek?
Doelgroep: schoolleiders

We staan stil bij de definitie en het belang van authenticiteit en het belang van zelfzorg voor sterker schoolleiderschap. We hebben het over kokosnoten en pêches en het te kleine glas.

Meerdaagse ‘leider in de spiegel’
Doelgroep: schoolbesturen

Gedurende 2 tot 3 dagen verwerven de deelnemers een dieper inzicht in de betekenis en dynamiek van leiderschap, worden ze bewuster van hun eigen leiderschap, hun kwaliteiten en uitdagingen, verscherpen ze hun eigen leiderschapsagenda en voelen ze zich gesterkt als schoolleider. Het boek ‘De kleren van de leider’ en bijhorende kaartsets vormen het werkmateriaal. We wisselen persoonlijke reflectie, inhoudelijke inzichten en kaders en gefaciliteerde interactie in grote en kleine groepjes met elkaar af. 

Inpiratiesessie (0,5 dag) De kleren van de schoolleider
Doelgroep: schoolleiders (directeurs, coördinatoren, leerkrachten, bestuurders)

Deze workshop is vooral inspirerend en uitnodigend en dus een goed startpunt. Ideaal als onderdeel van een studiedag of meerdaagse. We werken een halve dag met de 19 inzichten uit het boek “De kleren van de leider” die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en praktijkcases. De doelstellingen zijn:

  • Deelnemers laten nadenken over eigen leiderschap en zo hun persoonlijke verantwoordelijkheid en potentieel versterken
  • Inzicht geven in en inspireren voor gedeeld en authentiek leiderschap
  • Aanzet geven tot verdere follow up met concretere acties, individueel en als groep
  • Met elkaar in gesprek gaan, versterken van sociaal kapitaal

Kostprijs: 750 EURO + 8,5 EURO per persoon werkmateriaal (kaartdoosjes “kleren van de schoolleider” & werkblad)

Strategiesessie (0,5 dag): waarom gedeeld leiderschap stalleren?
Doelgroep: schoolbesturen

Tijdens deze inspiratiesessie stapt het bestuur in de schoenen van gedeeld leiden, en maken we een analyse van de huidige situatie en de problemen, en zoeken we samen naar antwoorden. We formuleren de WHY rond gedeeld leiden, toegepast op de specifieke context.

Groepsversterking
Doelgroep: leergemeenschappen, tijdelijke of vaste schoolteams die hun team dynamiek willen versterken of herstellen.

Begeleidingsprogramma
Doelgroep: Schoolleiders met nood aan een klankbord volgen een coachingtraject op individuele basis.