Stalleerders

KoenMarichalGrKleinKoen Marichal is psycholoog van opleiding en is, na een loopbaan in HRM, oprichter en bezieler van het expertise center leiderschap van Antwerp Management School.  Als auteur, onderzoeker, spreker, adviseur en docent draagt hij bij tot een eigentijdse invulling en ontwikkeling van leiderschap in organisaties en samenleving. De rode draad: de nood aan leiderschapsvernieuwing. Koen is  co-auteur van “De leider in de spiegel” (2013) en “De kleren van de leider” (2017), algemeen erkend als referentiewerken in het vakgebied leiderschap. Recent verscheen “Naar gedeeld leiderschap” met Karen Wouters, het resultaat van drie jaar onderzoek over de overgang van oud naar nieuw leidinggeven. Zijn motto is ‘boven alles de liefde’.

Dr. Griet Peeraer is sinds 2018 professor aan de Antwerp Management School en verbonden aan Expertisecentrum Leiderschap. Ze is vooral betrokken bij leiderschapstrajecten op maat. Griet begeleidt sinds 2015 als trainer en coach leidinggevenden, teams en organisaties op vlak van leiderschap, samenwerking (teaming), organisatiecultuur en (organisatie)verandering. Griet heeft 20 jaar ervaring als leidinggevende en werkt graag met groepen, vanuit een sterke betrokkenheid, pragmatische aanpak en wetenschappelijk fundament. Haar motto: “iedereen kan groeien”, vanuit een oplossingsgerichte en empowerende basishouding.